سلام دوستان
من هم یک دانش آموز دهمی مثل شما هستم و نهایت تلاش خودم را کردم که نیاز شما برطرف شه . . .